Adatvédelem
Kedves Látogatónk!

Az adatvédelmi szabályzatunk célja az, hogy biztosítsa azt, hogy Ön a személyes adatait biztonságban tudhassa, és szabadon rendelkezhessen azoknak tárolásáról és felhasználásáról.
A www.banktajolo.hu portál üzemeltetője: A Cégfinanszírozás Kft. a Fővárosi Bíróság Cégbírósága által Cg. 07-09-024526 cégjegyzékszám alatt bejegyzett és nyilvántartott gazdasági társaság, amelynek székhelye: 2091 Etyek, Német u. 6., adószáma: 24792549-2-07. NAIH azonósító: NAIH-91633/2015
Tevékenységünket az alábbi jogszabályok szabályozzák:
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, 
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
  • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.
Az oldalunkon történő regisztrációval Ön önkéntesen adhatja meg adatait, amennyiben bármely szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni. Hozzájárulását a megfelelő jelölőnégyzet („checkbox”) bejelölésével adja meg. A kezelt adatok köre az Ön által megadott adatok, úgy mint: Név, telefonszám, email cím, város. Az adatkezelés időtartama legfeljebb 5 év.
Az adatkezelés célja az alábbiak:
  • Az Ön által megadott adatokat közvetíthetjük a velünk kapcsolatban álló pénzügyi szolgáltatókhoz, az Ön által megjelölt finanszírozási igénynek megfelelően.
  • Közvetlen kapcsolatfelvétel a Cégfinanszírozás Kft. részéről
  • Gazdasági reklámnak minősülő egyéb reklámanyagok, elektronikus hirdetések vagy egyéb címzett tartalom küldése az Ön részére email-en,
A regisztrációval az adatok kezeléséhez való írásbeli hozzájárulást megadottnak tekintjük, amely kifejezetten magába foglalja az alábbiak szerinti adattovábbításra történő felhatalmazást is.
Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt.
CIB Bank Zrt.
Erste Bank Hungary Zrt.
FHB Kereskedelmi Bank Zrt. és FHB Jelzálogbank Nyrt.
Gránit Bank Zrt.
Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
MKB Bank Zrt.
Oberbank AG Magyarországi Fióktelep.
OTP Bank Nyrt.
Sberbank Magyarország Zrt.
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Aegon Magyarország Lakástakarék Zrt.
Erste Lakástakarék Zrt.
Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zrt.
OTP Lakástakarékpénztár Zrt.


A regisztráció során megadott személyes adatainak a kezelésére, továbbítására vonatkozó hozzájárulását Ön bármikor, korlátozás és indokolás nélkül írásban visszavonhatja az alábbi elérhetőségek bármelyikén: 
 Email: info@cegfinanszirozas.hu 
Postacím: Cégfinanszírozás Kft., 2091 Etyek, Német u. 6.
Telefon:  +36 1 7004197 - Hívásfogadási idő: hétfő, kedd, szerda, péntek 9:00-17:00 óráig, csütörtökön meghosszabbított munkarendben 8:00-20:00 óráig
 
Tájékoztatjuk, hogy üzletszabályzatunk elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok és a hitelintézeti törvény vonatkozó rendelkezései szerint adatait a cél eléréséhez szükséges dokumentumokon, igazolásokon, nyomtatványokon, elektronikus űrlapokon feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött személyes-, és hiteladatait nyilvántartsa, kezelje, feldolgozza. Ezeket az adatokat anonimizált formában az adatkezelő jogosult felhasználni piackutatás, piaci elemzések készítése, statisztikák összeállítása céljából, valamint marketing akciókról történő tájékoztatás nyújtása céljából.
Az adatkezelés során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel kezeljük, és minden törvényes eszközzel megakadályozzuk, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.


Tájékoztatjuk, hogy Ön az adatkezelés ellen tiltakozhat. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az Ön adatait zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per az adatkezelő ellen az Ön választása szerint a lakóhelye alapján illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indítható meg. 
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők adatkezeléssel összefüggő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:
 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelők közvetítői, közvetítői alvállalkozói tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság:
 Magyar Nemzeti Bank
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Postacím: 1534 Budapest, BKKP Pf. 777.
Email cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Cookie (magyarul süti) használat:
A Portálon cookie-kat használunk. A cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a webszerver küld a böngésződnek, majd azt a böngésző visszaküldi a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A cookie-kat a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a gépeden (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. A mentés révén, amikor visszatérsz ugyanarról az eszközről ugyanarra a honlapra, akkor a böngésződ kommunikál a webszerverrel, amely felismeri, hogy már nem először jársz az adott lapon és ennek megfelelően a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni. A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A cookie-knak köszönhetően tudjuk meghatározni például, hogy a Portál melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert így a felhasználók igényeihez tudjuk alakítani a Portált és komplexebb felhasználói élményt tudunk nyújtani.
A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a felhasználó kér-e értesítést arról, ha a Portál cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor.
Az Üzemeltető által alkalmazott cookie-k:
- AdWords remarketing (élettartam: 7-60 nap; adatkezelés célja: AdWords hirdetések személyre szabása; kezelt adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu)
- Facebook remarketing (élettartam: 28 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések személyre szabása; kezelt adatkör: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/)
- AdWords konverziókövetés (élettartam: 60 nap; adatkezelés célja: AdWords hirdetések hatékonyságának mérése; kezelt adatkör: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu)
- Facebook konverziókövetés (élettartam: 28 nap; adatkezelés célja: Facebook hirdetések hatékonyságának mérése; kezelt adatkör: http://hu-hu.facebook.com/help/cookies/)
- Analitika (élettartam: változó; adatkezelés célja: google analytics használati statisztika; kezelt adatkör: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)
- Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie (élettartam: 1 nap; adatkezelés célja: az oldal megfelelő működésének biztosítása; kezelt adatkör: session)
Valamennyi cookie-val kapcsolatos adatkezelés alapja a Jogosult/Ügyfél hozzájárulása.
A Portál látogatásával tudomásul veszed és hozzájárulásodat adod ahhoz, hogy a Portálon tett látogatások során cookie-kat küldjünk számítógépedre (vagy a Portál, vagy a Portál 3. pontban megjelölt partnereinek Adwords, Facebook vagy etarget fiókján keresztül), amelyek alapján a böngésződ egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak az egyes aloldalak látogatása esetén küldjük az Ügyfél számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk. A fentiek szerint elküldött cookie-k felhasználása a következőképpen történik: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha korábban már látogatást tettél a Portálon, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az érintettnek külső szolgáltatók (pl.: Google is) partnereinek weboldalain. Itt tilthatod le a Google hirdetések cookie-ját: http://www.google.hu/privacy_ads.html, valamint a külső szolgáltatók cookie-ját pedig itt: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveket itt találod: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/